Vi hjälper dig leva livet utan begränsningar

OnDeMove utvecklar tekniskt avancerade och användarvänliga hörselhjälpmedel. Vi drivs av en stark vilja att hjälpa människor med hörselnedsättning att höra vad de vill, när de vill. För oss är det en grundläggande rättighet att höra sin omgivning och att kunna delta på lika villkor i livets olika sammanhang.

Vi möter människor med hörselproblem varje dag och vet att många är missnöjda med sina hörapparater eller inte tycker att de fungerar för alla tillfällen i vardagen. Andra söker efter något att använda vid vissa specifika situationer, när den egna hörseln inte riktigt räcker till.

Att lida av en hörselnedsättning kan leda till ett utanförskap. För många är det också förknippat med ett socialt stigma – man vill inte söka sig till vården eller kan inte förlika sig med tanken att själv bära en klassisk hörapparat. Oavsett behov och bakgrund är vår ambition att alltid ha den bästa lösningen.

ondemove

Introduktionsvideo

En svensk innovation –
Made in Sweden

Vi arbetar med den modernaste teknologin som finns att tillgå och våra produkter är framtagna av svenska experter inom elektronik och audiologi, där vi har över 40 års erfarenhet. Utveckling, tillverkning och produktion sker på den svenska västkusten, vilket gör att vi kan arbeta med ett stort fokus på våra kunder och dig som ska använda våra produkter. Vi lägger stor vikt vid god design, kvalitet och användarvänlighet. Och att göra våra produkter både tillgängliga, prisvärda och pålitliga.

För oss finns inga kompromisser – vi brinner för att allas rätt till god hörsel och att känna sig hörd i livet. Hela livet.

Prenumerera
på vårt nyhetsbrev