OnDeMove

Har du problem med din hörsel?

I Sverige är det över 1,5 miljoner människor som har en hörselnedsättning. Alldeles för många går runt med hörselproblem för länge och konsekvenserna av en obehandlad hörselnedsättning kan bli många. Från ett socialt utanförskap till depression och demens. Hörseln är helt enkelt otroligt viktig för att kommunicera, vara med i samtal och delta i livet. Att du är på vår hemsida idag betyder att du eller någon i din närhet behöver lite hjälp att höra bättre. Kanske kan vi hjälpa dig redan idag!

Utveckling med dig i fokus

Vilka är symtomen på hörselnedsättning?

Kanske reagerar omgivningen på att ljudet på tv:n är ovanligt högt? Eller på att ständigt behöva upprepa sig. Det finns många olika tecken på nedsatt hörsel.

  • Upplevelse av att andra pratar otydligt och svagt
  • Restaurangbesök och andra bullriga miljöer gör det besvärligt att höra vad någon säger
  • Miljöljud försvinner, exempelvis fågelkvitter
  • På familjemiddagen när det är flera olika samtal samtidigt är det svårt att uppfatta vad någon säger

Vad beror hörselnedsättning på?

Hörselorganets ålder är den absolut vanligaste orsaken till nedsatt hörsel. Buller, sjukdomar, skador och läkemedel är andra faktorer som kan påverka. En annan orsak kan vara ärftliga eller medfödda hörselnedsättningar. Ibland finns hörselnedsättningen med från födsel och ibland utvecklas den senare. De ärftliga hörselnedsättningarna kan hoppa över en generation eller två.

Vad kan jag göra när jag tror mig ha fått nedsatt hörsel?

Att prova om en hörselförstärkare kan hjälpa är en bra första start. Därför har vi 30 dagars prova på när man beställer vår hörselförstärkare TYR. Den riktar sig till personer med lätt till måttlig hörselnedsättning och många upplever en stor förbättring när de provat. En hörselförstärkare kan du använda vid specifika tillfällen då du upplever att hörseln är mer nedsatt – eller så blir det en ny bästa kompis som hänger med jämt.

Om en hörselförstärkare inte hjälper är det en bra idé att gå till vården för vidare utredning.

Relaterade Stories

Vem passar TYR till?

Vem passar TYR till?

Med TYR behöver du ingen utprovning hos hörselvården och inga väntetider. Hörselförstärkaren är redan förinställd för en lätt till måttlig åldersnedsatt hörsel. Men hur vet du att TYR passar dig? Läs mer om TYR är en hörselförstärkare för just dig här.

läs mer